o nas kontakt oferta
oferta / ubezpieczenia turystyczne

Wyjeżdżasz w podróż czy do pracy za granicą? Zapewnij sobie pokrycie kosztów leczenia czy następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakresem możesz objąć również odpowiedzialność cywilną czy ubezpieczenie bagażu.
Możesz to zrobić przy naszej pomocy lub samodzielnie pod linkiem:  

https://turystyka.compensa.pl/#VoyageInsurance/TripInformation?guid=5f37eccf-e45e-49f6-a39f-0cab79af4f62